• Τρεις τεχνικές, βασισμένες στις ιδιότητες των διατμητικών κυμάτων (shear waves), αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία για την ποσοτική μέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων των ιστών. Πράγματι, η ταχύτητα ενός διατμητικού κύματος που διαδίδεται σε ένα μέσο εξαρτάται από το διαμήκη ελαστικότητας του βιολογικού ιστού. Η ελαστικότητα του ιστού μπορεί στη συνέχεια να εξαχθεί από αυτή τη μέτρηση. 
  • Η τεχνική, που ονομάζεται Transient Elastography (TE) (FibroScan®, Echosens, Paris, France), είναι μια μέθοδος μίας διάστασης (one- dimensional method), η οποία δίνει μια ενιαία τιμή ελαστικότητας από μια περιοχή. Η κύρια εφαρμογή της ήταν για την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης. 
  • Η δεύτερη τεχνική, Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) είναι επίσης μια μονοδιάστατη τεχνική (one- dimensional method), αλλά έχει ενσωματωθεί σε ένα συμβατικό σύστημα απεικόνισης υπερήχων. 
  • Η τρίτη τεχνική είναι η απεικόνιση ShearWave™ Elastography (SWE™). Το SWE επιτρέπει την δισδιάστατη (two- dimensional), ποσοτική απεικόνιση της ελαστικότητας ιστού σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με τη συμβατική απεικόνιση υπερήχων.

 

Την ShearWave™ Elastography (SWE™) την παρέχει το σύστημα υπερήχου Aixplorer Ultimate™. Η μέθοδος έλαβε άδεια από τον FDA για την αξιολόγηση της ηπατικής ίνωσης.

 

  • Η ShearWave™ Elastography (SWE) βασίζεται στη μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων (shear wave) σε μαλακό ιστό δεν απαιτεί εξωτερική δόνηση για τη δημιουργία του  (shear wave). 
  • Βασίζεται στη δημιουργία ενός παλμού υπερήχων (radiation force) στον ιστό για τη δημιουργία του shear wave.
  • Ο ηχοβολέας των υπερήχων παράγει μια πολύ εντοπισμένη δύναμη υπερηχητικής ακτινοβολίας στο προκαθορισμένο βάθος στον υπό εξέταση ιστό. Αυτή η δύναμη / ώθηση του παλμού υπερήχων προκαλεί ένα shear wave, το οποίο στη συνέχεια διαδίδεται από αυτό το εστιακό σημείο. 
  • Στη συνέχεια παράγονται σχεδόν ταυτόχρονα αρκετά σημεία εστίασης, σε μια γραμμή κάθετη στην επιφάνεια του δέρματος του ασθενούς. Αυτό δημιουργεί ένα εμπρόσθιο κωνικό shear wave (conical shear wave front), το οποίο σαρώνει το επίπεδο εικόνας, και στις δύο πλευρές του εστιακού σημείου. 
  • Η πρόοδος του shear wave συλλαμβάνεται από την πολύ γρήγορη απόκτηση εικόνων υπερήχου (μέχρι 20.000 εικόνες ανά δευτερόλεπτο), που ονομάζεται απεικόνιση UltraFast™.
  • H  μέτρηση διαρκεί μόνο λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, οπότε η κίνηση του ασθενούς ή του χειριστή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. 
  • Μια μέτρηση υψηλής ταχύτητας είναι απαραίτητη για να συλλάβει το κύμα διάτμησης καθώς κινείται με ταχύτητα της τάξεως των 1 έως 10m/s.