Τρισδιάστατη ελαστογραφία  (3D) προστάτη

  

Οι τρόποι πολλαπλής απεικόνισης που είναι διαθέσιμοι στο Aixplorer® είναι μια σημαντική πρόοδος στα διαγνωστικά εργαλεία για την εκτίμηση του καρκίνου του προστάτη και ένα βήμα προς την πολυπαραμετρική υπερηχογραφική εξέταση του ιστού του προστάτη.

 

 

Η τεχνολογία ShearWave ™ Elastography (SWE ™) σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμη σε 2D real-time και 3D, παρέχει έναν ποσοτικό χρωματικά κωδικοποιημένο χάρτη της σκληρότητας/ελαστικότητα του προστάτη. Με την καινοτόμο τεχνολογία της SWE απεικονίζετε ολόκληρος ο προστάτης αδένας επιτρέποντας την συνολική εκτίμηση της σκληρότητας του προστάτη και των ανομοιογενειών, επιτρέποντας τον γρήγορο εντοπισμό των ύποπτων περιοχών.