• Ονομάζομαι Γουμενάκης Μιχάλης αποφοίτησα το 2005 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
  • Στη συνέχεια υπηρέτησα για 12 μήνες ως ιατρός μονάδος στον ελληνικό στρατό και κατόπιν 15 μήνες ως αγροτικός ιατρός στο Κ.Υ. Σπηλίου και το Π.Ι. Αργυρουπόλεως  Ρεθύμνου. 
  • Από το 2008 έως το 2013 εκπαιδεύτηκα ως ειδικευόμενος ιατρός στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και  στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
  • Από το 2014 έως το 2017 εργάστηκα ως επιμελητής στο Klinikum Forchheim als Akademisches Lehrkrankenhaus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
  • Από το 2017 συνεργάζομαι με το τμήμα υπερήχων του 251 ΓΝΑ ως επιστημονικός συνεργάτης.